SB Vantaan yhteiset tapahtumat

Torstai  12.9.2019Joukkueiden valokuvaus

Palkkioiden maksu

Kaikkien palkkiota SB Vantaalta saavien tulee toimittaa verokorttinsa, tilinumeronsa ja osoitetietonsa seuran puheenjohtajalle, joka hoitaa joukkueiden toimihenkilöiden palkkioiden (muiden kuin matkakorvausten eli matkalaskua vastaan maksettavien km-korvausten ja päivärahojen maksun). 

Verokortit muine tietoineen voi toimittaa kätevimmin sähköpostitse osoitteella riitta.hellgren@sbvantaa.fi. 

Postitse toimitus osoitteella Riitta Hellgren, Haltiantie 4 F 44, 01600 Vantaa.

Joukkueiden rahastonhoitajat maksavat edelleen matkalaskua vastaan sopimuksen mukaiset matkakorvaukset ja päivärahat.

Kerho-ohjaajien palkkiot

Kerho-ohjaajat ilmoittavat kuukauden päätteeksi kuluneen kuukauden ohjaukset Riitalle tällä lomakkeella.
Korvaus maksetaan kahden viikon kuluessa ilmoituksesta, jollei muuta ole sovittu. 

Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Niille toimihenkilöille, joille ei makseta palkkiota matkakorvauksena, maksetaan palkkio sopimuksen perusteella palkkiona / työkorvauksena.

Ennen ensimmäistä maksua ilmoita Riitalle yhteystietosi, tilinumerosi sekä toimita verokortin kopio mieluiten sähköpostitse riitta.hellgren@sbvantaa.fi. 

Tee pyyntö sovitun palkkion maksusta kuukausittain tällä lomakkeella.

Maksu tapahtuu kahden viikon kuluessa ilmoituksesta, jollei muuta ole sovittu. 

Rahastonhoitajien ilmoitus seuralle maksetuista matkakorvauksista

Rahastonhoitajien pitää ilmoittaa maksamistaan matkakorvauksista (km-korvaukset + päivärahat) samana päivänä, kun palkkio laitetaan maksuun verkkopankissa. 

Ilmoitus tehdään ainakin toistaiseksi tällä lomakkeella https://www.sbvantaa.fi/lomake.html?id=34226_9bbdbdf81c

Jokaisesta maksunsaajasta ja maksukerrasta pitää tehdä oma ilmoitus. Samoin jos samalle maksunsaajalle on maksettu samalla maksukerralla sekä km-korvauksia että päivärahoja, niin näistä kummastakin oma ilmoitus.

Lisätietoja tarvittaessa Riitalta, riitta.hellgren@sbvantaa.fi, puh. 050 344 3296.