Palkkioiden maksu

MUISTATTEHAN TOIMITTAA UUDET V. 2024 VEROKORTIT RIITALLE (riitta.hellgren@sbvantaa.fi).

Joukkueiden rahastonhoitajat maksavat matkalaskua vastaan maksettavat, sopimuksen mukaiset matkakorvaukset ja päivärahat.

Palkkiona (verokortilla) maksettavat maksusuoritukset hoitaa seuran puheenjohtaja Riitta Hellgren. Kts. tarkemmat ohjeet alla.

Kerho-ohjaajien palkkiot

Kerho-ohjaajat ilmoittavat kuukauden päätteeksi kuluneen kuukauden ohjaukset Riitalle tällä lomakkeella. Korvauksen maksuperusteista tehdään kirjallinen sopimus Jukan kanssa. Korvaus maksetaan kahden viikon kuluessa ilmoituksesta, jollei muuta ole sovittu.

Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden matkakorvaukset

Matkakorvaukset matkalaskua vastaan maksaa joukkueen rahastonhoitaja.

Maksamisen edellytyksenä on toimitetun matkalaskun lisäksi kirjallinen sopimus (valmennus- tai toimihenkilösopimus) seuran ja korvausta saavan henkilön välillä. Sopimuksen tekevät seuran puolesta toiminnanjohtaja Jukka tai juniorivalmennuspäällikkö Valtteri.

Matkalaskupohjan saat ladattua tästä linkistä.

Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden palkkioiden maksu

Niille toimihenkilöille, joille ei makseta palkkiota matkakorvauksena, maksetaan

korvaus kirjallisen sopimuksen perusteella palkkiona / työkorvauksena.

Sopimuksen tekevät seuran puolesta toiminnanjohtaja tai juniorivalmennuspäällikkö . Maksamisen hoitaa Riitta.

Ennen ensimmäistä maksua ilmoita Riitalle yhteystietosi, tilinumerosi sekä toimita verokortin kopio mieluiten sähköpostitse riitta.hellgren@sbvantaa.fi.

Postitse toimitus osoitteella Riitta Hellgren, Haltiantie 4 F 44, 01600 Vantaa.

Tee pyyntö sovitun palkkion maksusta kuukausittain tällä lomakkeella.

Maksu tapahtuu kahden viikon kuluessa ilmoituksesta, jollei muuta ole sovittu.


MAKSUT EROTUOMAREILLE

Maksut erotuomareille ja toimitsijoille tms. (harkkamatseissa käteen maksetut) pitää ilmoittaa Riitalle heti, kun harkkamatsi on pelattu. Seuran pitää tehdä tulorekisteri-ilmoitus 5. päivän kuluessa maksusta. Huolehdi, että saat tuomarilta oikean henkilötunnuksen (usein tekevät niihin tahallaan virheitä välttyäkseen veroilta).

Ilmoitus tehdään samalla lomakkeella, jolla ilmoitetaan matkalaskujen maksut.

Rahastonhoitajan pitää ilmoittaa maksetut matkakorvaukset seuralle tulorekisteri-ilmoitusta varten

Seura on velvollinen tekemään tulorekisteriin ilmoituksen kaikista maksetuista palkkioista ja matkakorvauksista. Tulorekisteri-ilmoituksen tekee seura ja ilmoitus matkakorvauksista pitää tehdä viimeistään maksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Rahastonhoitajien tulee ilmoittaa joukkueensa toimihenkilöille maksetuista matkakorvauksista (km-korvaukset + päivärahat) samassa kuussa, jona palkkio laitetaan maksuun verkkopankissa. Mieluiten heti, jotta Riitalle jää aikaa tulorekisteri-ilmoituksen tekemiseen.

Erotuomareille tai toimitsijoille maksetuista palkkioista pitää ilmoittaa heti kun maksu on annettu, sillä nämä pitää ilmoittaa 5. päivän kuluessa maksusta.

Tulorekisteri-ilmoitus tehdään tällä lomakkeella

Jokaisesta maksunsaajasta pitää tehdä oma ilmoitus.

Lisätietoja tarvittaessa Riitalta, riitta.hellgren@sbvantaa.fi, puh. 050 344 3296.