SB Vantaan yhteiset tapahtumat

Maanantai  21.5.2018 17:30 - Maanantai 19:00Koko seuran kauden päättäjäiset

Tulevat ottelut

24.3.2018 14:00
ÅIF - Naiset Ottelupaikka » 24.3.2018 18:00
Edari - Rangers Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

17.3.2018 18:30
Edari - Rangers II7 - 3 » 17.3.2018 15:00
Naiset - HuKu8 - 1 »

Salibandyseura Vantaa ry, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 4.3.2018

Rekisterinpitäjä:

Salibandyseura Vantaa ry (SB Vantaa)

y-tunnus 1484328-7

Sähköposti sbvantaa

Haltiantie 4 F 44
01600 Vantaa

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Puheenjohtaja Riitta Hellgren, etunimi.sukunimi@sbvantaa.fi, puh. 050 344 3296 


Rekisterin nimi

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen. Tietojen käsittely perustuu yhdistyksen jäsenten (ml. joukkueiden nimetyt toimihenkilöt) osalta Salibandyseura Vantaa ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. 

Yhteistyökumppaneiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Salibandyseura Vantaa ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

  • ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
  • jäsenasioiden hoita, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsen- ja kausimaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet.
  • harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
  • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:

Yhdistyksen jäsenet ja alaikäisten jäsenten huoltajat sekä seuran yhteistyökumppanit yhteyshenkilöineen.

Kerättävät tiedot:

- jäsenen tai yhteistyökumppanin nimi

- jäsenen tai yhteistyökumppanin postiosoite

- jäsenen henkilötunnus (lisenssiä varten)

- jäsenen tai yhteistyökumppanin puhelinnumero

- jäsenen tai yhteistyökumppanin sähköpostiosoite

- alaikäisen jäsenen huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- valokuva ja valokuvauslupa

- rooli yhdistyksessä (esim. pelaaja, valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, yhteistyökumppani)

- jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsennumero ja -tyyppi

- jäsenen vaatekoko 

- jäsenen osallistuminen harjoituksiin, kilpailuihin ja muihin tilaisuuksiin

- valmentajien suorittamat valmentajakoulutukset ja osallistuminen tilaisuuksiin

Säännönmuiset tietolänteet:

Tiedot kerätään yhdistyksen jäseniltä itseltään tai näiden huoltajilta esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden ja yhteistyön aikana tai joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien kautta sekä MyClub-ilmoittautumisjärjestelmän ja Salibandyliiton lisenssrekisterin kautta.

Jäsen on valvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Salibandyseura Vantaalle. 

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen:

Ei säännönmukaista luovuttamista kolmannelle osapuolelle.

Rekisteriä hoitavat yhdistyksen puheenjohtaja ja seuran päätoimiset työntekijät. Joukkueen pelaajien tietoja käsittelevät edellisten lisäksi joukkueen nimetyt joukkueenjohtaja, valmentajat ja rahastonhoitaja. 

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisten palveluntarjoajien sähköisiä jäsenpalveluita, joiden avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanitietoja, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. 

Käytetyt palveluntarjoajat ja järjestelmät ovat:

  • MyClub-palvelu, Taikala Oy
  • SuomiSport.fi salibandyn lisenssirekisteri, rekisterinpitäjä Olympiakomitea
  • Nimenhuuto.com, Sports Connected Oy

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutusta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

Digitaalinen aineisto

Rekisterien tiedot on tallennettu palvelimille, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä palvelimen osoitteen.

Palveluihin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Tietoliikenne on SSL-suojattu.

Rekisteröidyllä henkilöillä on pääsy järjestelmiin tallennettuihin omiin tietoihinsa. 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista silloin, kun hän ei ole enää yhdistyksen toiminnassa mukana. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.