Urheavalmennus yläkoululaisille

Urhea-toiminta Vantaan yläkouluissa sisältää koululla liikunnanopettajan vetämänä Kasva Urheilijaksi (Urhea) -valinnaisainekurssin sekä mahdollisuuden osallistua seurojen vetämään Urhea fysiikka tai lajiharjoitteluun tiistaiaamuisin ja keskiviikkoiltapäivisin.

Harjoitukset koulupäivän yhteydessä järjestetään tiistaisin n. 7:30-8:30 ja keskiviikkoisin n. klo 15:00-16:30, syksyllä viikolla 35-50 (ei vk 42) ja keväällä viikoilla 3-20 (ei vk 8). Kouluaikana järjestettävä Urhea-valinnaisainekurssi on oppilailla omassa lukujärjestyksessä.


Harjoitusten sisältö ja tavoitteet

Urhea-toiminnan harjoitukset ovat luonteeltaan fysiikka- tai lajiharjoittelua. Niiden tavoitteena innostaa ja tukea nuoren viikoittaista harjoittelukokonaisuutta sekä lisätä urheilun monipuolisuutta, kokonaismäärää ja laatua.

Nuoren ja huoltajan tulisi yhdessä valita mielekkäimmät ja kokonaisuutta mahdollisimman hyvin tukevat harjoitukset. Urhea toiminta antaa mahdollisuuden valita myös laadukasta fysiikkaharjoittelua ja näin oppia uusia urheilullisia taitoja ja kehittää fyysisiä ominaisuuksia, jotka tukevat urheilijana kasvua ja omassa lajissa kehittymistä. Monipuolinen harjoittelukokonaisuus ja omatoiminen liikunta/urheilu mahdollistavat terveenä urheilijana kehittymisen ja luovat hyvän pohjan kehittymiselle myöhemmässä iässä. Urhea-yläkoulutoiminnan tavoitteena on rakentaa nuorelle mahdollisimman hyvät edellytykset kehittyä pitkäjänteisesti urheilijana.

Urhea toimintaa järjestävät vantaalaiset urheiluseurat ovat sitoutuneet rakentamaan Urhea-harjoittelun kiinteäksi osaksi nuoren kokonaisharjoittelua. Muiden kaupunkien seuroissa urheilevien nuorien on kannattaa valita Urhea-toiminnasta ne harjoitukset, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla viikon harjoituskokonaisuutta.

Harjoitusryhmät toteutuvat, mikäli osallistujia on riittävä määrä per harjoitustapahtuma. Valmentajien määrä pyritään mitoittamaan valmennustarpeen mukaan mahdollisimman toimivaksi. Mikäli jotain harjoitustapahtumaa ei pystytä vähäisen osallistujamäärän tai muun esteen vuoksi toteuttamaan, ohjataan nuoret mahdollisimman toimivaan harjoitukseen lähialueelle.

Lisää Urhea toiminnasta voit Urhean Vantaan yläkoulut nettisivuilta, tämän linkin takaa.

Lisätietoja Vantaan Urheatoiminnasta antaa:

 • Jari Savolainen, 0405307679, jari.savolainen@urhea.fi
 • Suvi Lukkarila, 0503033526, suvi.lukkarila@urhea.fi

Lisätietoja SB Vantaan Urheatoiminnsta antaa:

 • Valtteri Uusitalo, ‭‭050 557 8311‬‬, valtteri.uusitalo@sbvantaa.fi

Kasva urheilijaksi (Urhea) -valinnaiskurssille osallistumiseen liittyy seuraavia rajoitteita:

  7-luokka:

  • Jos oppilas opiskelee 7-luokalla ranskaa, saksaa, venäjää tai espanjaa, hän ei voi ottaa Urhea -lyhytkurssia
  • Jos oppilas opiskelee 7-luokalla A2 -ruotsia, hän voi ottaa Urhea -lyhytkurssin

  8-9 luokka:

  • Jos oppilas opiskelee 8 ja 9 -luokalla ranskaa, saksaa, venäjää tai espanjaa, hän voi ottaa Urhea -lyhytkurssin
  • Jos oppilas opiskelee 8 ja 9 -luokalla A2 -ruotsia, hän  ei voi ottaa Urhea –lyhytkurssia

  Muita

  • Ne musiikkiluokkalaiset, joilla on A2-kieli eivät voi missään vaiheessa osallistua Urhea -lyhytkurssille. Ne musiikkiluokkalaiset, joilla ei ole A2-kieltä voivat ainakin seiskalla Urhea -lyhytkurssin ottaa.
  • Vantaan KV-koulun oppilaat eivät voi valita Urhea -valinnaiskurssia.

  Helsinge skolassa

  • Urhea-valinnaiskurssia ei järjestetä 7. luokkalaisille.
  • Urheakurssi tarjotaan 8. Ja 9. luokkalaisille.
  • Urhea-kurssia ei voi valita, jos opiskelee musiikkiluokalla.
  • Huomioitavaa on, että Vantaalla koulupäivä loppuu keskiviikkoisin 14.30 ja harjoituspaikat valittava niin, että koulutyö ei häiriinny.
Oppilailla on kuitenkin kaikista rajoitteista huolimatta mahdollisuus osallistua tiistaiaamun ja keskiviikkoiltapäivän Urhea-seuraharjoituksiin normaalisti.

Huoltajan vastuut

Huoltajan on tärkeä tarkkailla nuoren jaksamista ja harjoitusten järkevää rytmittämistä sekä keskustella asiasta nuoren seuravalmentajan kanssa, jotta Urhea toiminta huomioidaan osana kokonaisharjoittelua. Urhea oppilaalla tulee olla voimassa urheilutoiminnan kattava lisenssivakuutus (tmv.) sekä vapaa-ajan vakuutus, joka kattaa matkat kouluajan ulkopuolisiin harjoituksiin.