SB Vantaa, Sinettiseurasta Tähtiseuraksi

Suomen Salibandyliitto ja Nuori Suomi myönsivät 22.5.2007 SB Vantaalle Nuori Suomi -sinetin osoituksena laadukkaasta junioritoiminnasta ja sen määrätietoisesta kehittämisestä. SB Vantaa oli Salibandyliiton 13. sinettiseura. Sinetti luovutettiin SB Vantaalle seuran kauden päättäjäisjuhlassa 22.5.2007.

Sinetin luovutti Salibandyliiton nuoripäällikkö Kim Sällström ja sen vastaanottivat silloinen toiminnanjohtaja Minna Henriksson, puheenjohtaja Riitta Hellgren ja sen aikainen juniorivalmennuspäällikkö Antti Kervinen. Luovutusta oli todistamassa useampi sata seuran pelaajaa vanhempineen.

sinetin_luovutus_335x.jpg

Sinetin myöntämisen perusteina Salibandyliitto nosti esiin erityisesti seuran aktiivisen panostamisen ohjaajien ja valmentajien kouluttamiseen, panostuksen pelisääntökeskusteluihin ja nuorten harrastetoiminnan kehittämiseen.

Viimeisimmän tunnustuksen Sinettiseurana SB Vantaa sai vuonna 2016, jolloin Nuori Suomi ry:n seuraajaorganisaatio Valo ry palkitsi SB Vantaan ensimmäisenä salibandyseurana Vuoden Sinettiseuraksi.

Sinettiseurasta Tähtiseuraksi

Vuosien myötä urheilun etujärjestöt ovat muuttuneet. Uusi Olympiakomitea aloitti toimintansa 1.1.2017 Valon ja Suomen Olympiakomitean yhdistymisen myötä.

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävänä on koko kansan liikkeen lisääminen, huippu-urheilun kehittäminen sekä liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen. Toiminta perustuu liikunnan ja urheilun yhteiseen menestyssuunnitelmaan.

Organisaatioiden uudistumisen myötä myös urheiluseurojen laatuohjelmaa on kehitetty.

Tähtiseura-ohjelma on uusi seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Urheiluseura voi todistaa toimintansa laadun Lasten ja nuorten toiminnan, Aikuisten toiminnan tai Huippu-urheilun osa-alueilla, joilla kullakin on omat laatukriteeristönsä ja auditointiprosessinsa.

SB Vantaalle on myönnetty Tähtiseura-status keväällä 2018 Lapset ja Nuoret toiminta-alueella ja sen merkkinä saamme käyttää Tähtiseuratunnusta (Lapset ja nuoret).

Lue lisää Suomen Olympiakomiteasta

Lue lisää Tähtiseuran laatukriteeristöstä

Mitä Tähtiseuratunnus merkitsee SB Vantaassa?

 • Tähtiseura-status on julkinen tunnustus ja merkki siitä, että ponnistelumme seuran kehittämiseksi ovat oikean suuntaisia ja onnistuneita
 • Tähtiseura-status motivoi meitä pitämään toiminnan ja mm. valmennuksen laadun korkeana ja kehittämään toimintaamme jatkuvasti yhä laadukkaammaksi ja monipuolisemmaksi
 • Toiminnassamme mukana oleville lapsille ja nuorille Tähtiseura-status merkitsee sitä, että SB Vantaassa on
  • kilpatoiminnan lisäksi myös harrasteryhmiä eri-ikäisille lapsille ja nuorille
  • lisävalmennusta kehittyneemmille pelaajille sekä yhteistyötä eri ikäryhmien joukkueiden välillä, jolloin mm. kehittyneimmille pelaajille tarjotaan mahdollisuutta harjoitella omaa ikäluokkaa vanhemmassa ryhmässä
  • maalivahtivalmennusta
  • koulutetut valmentajat, säännöllistä valmennuskoulutusta ja yhtenäiset valmennuslinjaukset
  • juniorivalmennuspäällikön tuki valmentajille
  • seuran tuki ja koulutusta eri tehtäviin joukkueen toimihenkilöille
  • omaa leiritoimintaa
  • kannustava ilmapiiri, jossa sekä pelaajia että toimihenkilöitä tuetaan ja kiitetään aktiivisesti